anna@vardagibalans.nu - Personlig service - Betala enkelt med swish

Privat Arbetsterapi

Privat Arbetsterapi

Privat Arbetsterapi

Välkommen till Vardag i Balans. En privat arbetsterapienhet i Lund och online. Jag finns för dig som av någon anledning har fått en förändring i ditt liv och i din vardag. Det kan vara med anledning av sjukdom, skada eller olycka. 

Behandlingen är individanpassad och utgår ifrån din unika situation. Som Leg. Arbetsterapeut är jag specialiserad på aktivitetsbalans och utgår från hela människan där
aktivitet, vila, delaktighet och meningsfullhet är grunden.

Tjänsternas inriktning är för dig som har svårigheter med:

  • Stress
  • Smärta
  • Sömn
  • Ångest
  • Depression
  • Utmattningssymtom
  • Energilöshet
  • En välfungerande vardag
  • Handbesvär

Exempel på områden jag kan hjälpa dig med: 

  • Hitta verktyg och strategier för tidshantering, vardagliga rutiner och att få saker gjorda

  • Utveckla rutiner och strukturer i vardagen, både i hemmet och i skola/ på arbetsplats

  • Pacing

  • Kartläggning av dina handbesvär med undersökning, funktionstest, målsättning, träningsprogram och uppföljning.

  • Handträning vid artros, reumatiska sjukdomar, karpaltunnelsyndrom, skada, ledförslitning eller överbelastningsbevär.

  • Utprovning av ortoser vid reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig vid artros

  • Tips på produkter som själv kan köpa och som kan underlätta för dig i vardagen

 


SYFTE
Att erbjuda arbetsterapeutiska interventioner
för att förebygga och behandla ohälsa.

Finns för både privatpersoner och företag.


BAKGRUND
Legitimerad arbetsterapeut med personlig erfarenhet av stressrelaterad och fysisk ohälsa.

Vill erbjuda det som jag själv hade behövt
när jag blev sjuk.


VISION
Att du ska få en trygg och kontinuerlig 
vård samt slippa långa vårdköer.

Legitimerad arbetsterapeut

Anna Eriksson

Som legitimerad arbetsterapeut är jag godkänd för yrkesutövande av Socialstyrelsen. Jag har tystnadsplikt och arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag är också medlem i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA.

PATIENTINFORMATION

Mottagningen är försäkrad med företagsförsäkring och patientförsäkring.
Mottagningen är registrerad som vårdverksamhet hos IVO.
Samtlig kontakt journalförs under lagen om journalföring.
Personuppgifter hanteras inom ramen för GDPR.

 

All privat vård är momsfri.
Vid behov finns möjlighet att dela upp betalningen. 
Frikort gäller inte, eftersom arbetsterapeuter i dagsläget inte
kan vara anslutna till regionens vårdavtal. 

 
0